Tijdig aanmelden

Op tijd aanmelden

Beste Collega’s

Wij willen jullie vragen tijdig aan te melden.
De reden waarom wij daartoe oproepen is omdat we niet weten hoe de ”covidsituatie” in augustus zal zijn.
Zoals de ontwikkelingen nu gaan verwachten we dat er geen beperkingen zullen zijn zodat we de klassen weer wat groter kunnen maken.
We hebben nu de groepsgrootte, afhankelijk van ruimte en thema, op ongeveer 18 personen per groep gezet. We hebben dit gedaan omdat vanuit de evaluatie gebleken is dat deelnemers een wat kleinere groep prettig vinden. Gesprek en onderlinge uitwisseling komen daardoor beter tot stand.

Wanneer er echter door beperkingen weer een grens zal worden gesteld aan de groepsgrootte, zijn we eraan gehouden om de grootte van groepen weer te verkleinen tot ongeveer 12 personen per groep.
Als het zover mocht komen zullen we natuur alles in het werk zetten om nieuwe groepen te vormen en nieuwe ruimtes te vinden. Tot op heden is dat steeds weer gelukt.


Mocht dat echter niet lukken dan moeten we voor een aantal personen de cursus annuleren.
We zullen dan helaas moeten gaan kijken naar de volgorde van inschrijving.
Uw inschrijving wordt dan ook voorzien van een inschrijvingsnummer.
Uw inschrijvingsgeld wordt vanzelfsprekend teruggeboekt en U wordt dan op wachtlijst gezet. 

Natuurlijk hopen we dat het niet zover zal komen en dat we weer een cursus zullen hebben als vanouds.

Meld U zicht tijdig aan.

Namens de kerngroep van de vrijeschool lerarenweek
Tonnie Brounts en Paul van Meurs