Lezingen 2022

Zondagavond 19.00 uur

De wil om te worden

Een inleiding op het weekthema vanuit een terugblik op de klas

Door Sanne Riemers

Maandagavond 19.00 uur

“Wie kent de partituur die bij deze mens tot klinken moet worden gebracht”

De individualiteit als regisseur van de ontwikkeling.

Door Gea Weeren

Dinsdagavond 19.00 uur

Wat maakt de mens tot kunstenaar, het beeldende en het muzische in de opvoeding.
We gaan op zoek naar de verschillende krachten die zich in de mens afspelen en vooral hoe we daarmee om kunnen gaan tijdens de opvoeding van het kind.
*Ik gebruik ter voorbereiding vooral de tweede voordracht van: Menskunde, innerlijk vernieuwd, 2e voordracht, 16-09-1920.

Door Marcel de Leuw

Woensdagavond  19.00 uur

Culturele avond

Donderdagavond 19.00 uur

Het temperament tussen worden en zijn.

“Zo beweeglijk als Manhattan en statig als een kathedraal”

                                                                         Mondriaan

Door Paul van Meurs