Locatie vrijeschool lerarenweek

Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, 3707 GL Zeist

Aanmelding

U kunt zich bij voorkeur aanmelden via deze website: vrijeschoollerarenweek.nl of door het aanmeldingsformulier te versturen naar onderstaand adres. 

Aanmelden per post en e-mail kan tot 15 juni 2020. Na deze datum is het alleen mogelijk om het formulier per e-mail door te sturen.

info@vrijeschoollerarenweek.nl 

Kosten en betaling

De kosten voor de vrijeschool lerarenweek zijn € 495,00 per cursist. Dit is inclusief lunch, koffie, thee en sap. 

De kosten voor het avondeten zijn € 70,00 per cursist

Cursisten met een lactosevrij of glutenvrij dieet moeten dit bij aanmelding melden. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@vrijeschoollerarenweek.nl.

Het volledige cursusgeld moet voor aanvang van de vrijeschool lerarenweek voldaan. Contante betaling is tijdens de cursus niet mogelijk.

Rekeningnummer:  NL77 INGB 0006 4414 71 
t.n.v. Stichting nascholing vrijeschoolpedagogie.

Administratie van scholen: wilt u bij betaling duidelijk de achternaam van de cursist en de naam van de school vermelden?

Afmelding

Eventuele afmelding met volledige restitutie van het cursusgeld kan tot uiterlijk 1 juli 2020, en wel schriftelijk via info@vrijeschoollerarenweek.nl 

Bij afmeldingen na 1 juli is terugbetaling niet meer mogelijk. Wilt u zich in dat geval wel afmelden, zodat mensen op de wachtlijst mogelijk nog kunnen deelnemen?

Bewijs van deelname

Iedereen die aan de hele lerarenweek heeft deelgenomen, met een minimale aanwezigheid van 80%, en die de kosten heeft voldaan, krijgt aan het einde van de week een certificaat. 

Administratie

Start lerarenweek (onder voorbehoud)

U bent op zondag 03.08.2020 welkom vanaf 16.00 uur. Bij de ontvangst ligt er een welkomspakket voor u klaar.

Bij vragen kunt u zich wenden tot de gastvrouw.

Afsluiting op vrijdag 7 augustus 2020:

Om ± 13.00 uur is er een gezamenlijke afsluiting in de zaal. Daarna kunt u nog de lunch gebruiken.

0