Klas 1 t/m 6

494.00

Onderweg van klas 1 naar klas 6

Met name bedoeld voor vakleerkrachten, mensen uit het regulier onderwijs, invallers, stagiaires en zij-instromers.

Het wordt een week vol ontdekkingen en ontmoetingen, zowel met de lesstof als met de ontwikkeling van het lagere schoolkind en ontmoetingen met de vrijeschoolpedagogiek. We maken kennis met de vertelstof, een van de pijlers van het vrijeschoolonderwijs en ervaren, wat ademend onderwijs en kunstzinnig onderwijs voor kinderen kunnen betekenen. Daarnaast zullen er ook concrete handvatten gegeven worden, zoals de opbouw van de dag, het weekrooster en het periode-onderwijs.

Ik hoop dat er tijdens deze week een vonk van enthousiasme wordt ontstoken.

Renske Kessler,  voormalig leerkracht, o.a basischool Tiliander Tilburg

Kijk verder:

Uitverkocht