Verdieping

494.00

Balans creëren tussen procesgerichtheid en resultaatgerichtheid

De vrijeschoolpedagogie is erop gericht het juiste midden tussen deze twee uitersten te vinden:

-aan de ene kant kijken naar de resultaten: datgene wat als resultaat van het onderwijs aan vaardigheden en kennis zichtbaar is geworden.

-aan de andere kant kijken naar het voortdurend wordende in een kind: in welke richting beweegt het zich en wat heeft het nodig om zijn levenspad te bewandelen? Vanuit dit oogpunt kunnen we ook zeggen: een balans creëren tussen het verleden en de toekomst.

In de tweede voordracht van “Algemene menskunde als basis voor de pedagogie” en in de tweede voordracht van “Menskunde innerlijk vernieuwd” gaat Rudolf Steiner in op deze twee stromen binnen de mens: een stroom die vanuit het verleden komt en een stroom die naar de toekomst wijst. Het gaat hier over het voortdurende spanningsveld tussen verleden en toekomst, tussen denken en willen.

Als startpunt zullen we gedurende deze week werken vanuit deze twee voordrachten. Ook zullen we werken aan de vraag, hoe we de twee genoemde stromen in het dagelijkse onderwijs kunnen inzetten.

In het eerste deel van de middag zal Tonnie met ons muziekeuritmie doen. We zullen oefeningen doen waarbij kan worden ervaren wat het betekent om denken en willen met elkaar in verbinding te brengen.

In het tweede deel van de middag werkt Paul vanuit een stukje kunstbeschouwing aan het herkennen van het proces en het product. Daarnaast zullen we proberen deze twee bewegingen in het boetseren zichtbaar te maken.

Tonnie Brounts, euritmie docent  Vrijeschool PABO  Leiden
Paul van Meurs, onderwijsadviseur BVS-schooladvies

Kijk verder:

2 op voorraad

Beschrijving