Klas 1C gevorderden

515,00

Beschrijving

”Veel verschillen komen we tegen als de kinderen onze klas binnenkomen.
De talenten en mogelijkheden van het kind worden zichtbaar in de wijze, waarop het kind zich met de wereld verbindt en de eigenheid, waarin het zich aan ons toont”

De eerste klasser leeft nog sterk vanuit zijn gewoontes. Het leren en zich verbinden met de lesstof is een hele nieuwe weg. Dit is een ademend proces, waarbij de afwisseling tussen inademing (opnemen leerstof) en bewegen (uitademen) van belang is. Alles wat op de kinderen toekomt is nieuw: leren lezen en schrijven, rekenen, heemkunde, tekenen en schilderen vanuit een opdracht en ga zo maar door. Daarnaast wordt de basis, het fundament gelegd voor de volgende jaren: een goede gewoontevorming, een goed gevoel voor autoriteit, het met elkaar omgaan in de klas.

Het streven in deze week is om via informatie, achtergrond, verdieping, middels ideeën en materialen een overzicht te geven. Daarnaast staat centraal wat het kind in deze tijd van ons vraagt. Wat kunnen we op kunstzinnig en pedagogisch gebied bieden om de kinderen verder op weg te helpen?

Gea Weeren, vrije school leerkracht, schoolpsycholoog orthopedagogische praktijk GRIP