Klas 1C gevorderden

515,00

Beschrijving

De ontmoeting met de eerste klasser wordt gekleurd door een wereld vol verwachtingen.
Aan de ene kant speelt deze grote verwachting; de wil om te leren.

Aan de andere kant leven deze kinderen nog in sprookjesbeelden en vanuit de nabootsing.

 

De talenten en mogelijkheden van het kind worden zichtbaar in de wijze, waarop het kind zich met de wereld verbindt en de eigenheid, waarin het zich aan ons toont. In onze ontmoeting met deze jonge kinderen kunnen wij als leraar voortdurend op zoek gaan naar het raadsel, dat het kind met zich meedraagt. Een uitdaging vol rijkdom!

De eerste klasser leeft nog sterk vanuit zijn gewoontes. Het leren en zich verbinden met de lesstof is een hele nieuwe weg. Dit is een ademend proces, waarbij de afwisseling tussen inademing (opnemen leerstof) en bewegen (uitademen) van belang is. Alles wat op de kinderen toekomt is nieuw: leren lezen en  schrijven, rekenen, heemkunde, tekenen en schilderen vanuit een opdracht en ga zo maar door. Daarnaast wordt de basis, het fundament gelegd voor de volgende jaren: een goede gewoontevorming, een goed gevoel voor autoriteit, het met elkaar omgaan in de klas.

Het streven in deze week is om door middel van informatie, achtergrond, verdieping, allerlei ideeën en materialen een totaaloverzicht te geven. Het ervaren en doen staat hierbij centraal.

 

Gea Weeren, vrije school leerkracht, schoolpsycholoog orthopedagogische praktijk GRIP