Klas 2B gevorderden

515,00

Nog 8 plekken beschikbaar.

Beschrijving

“Een deel van de hemel moet opgegeven worden, wanneer de aarde zich openbaart

“Liefdevol zoeken en invoelend meebewegen, zo kunnen we gebruik maken van de temperamenten”

De kosmische wereld van waaruit deze kinderen kwamen, wordt steeds aardser. Zo vertonen de kinderen duidelijker hun “eigen aardigheden”. De kinderen komen tevoorschijn in verschillende situaties. Er ontstaat dialoog. Het gevoel beweegt zich tussen antipathie en sympathie. De kinderen zijn nog heel onbevangen, maar ook al moreel gevormd.  Vanuit de menskunde wil ik de ontwikkelingsfase van de tweedeklasser belichten. Daar bieden het leerplan en de didactiek mooie kansen om de kinderen te helpen, de openingen tussen de stenen in de rivier te vinden en daarlangs te stromen. Op zielsniveau kan iets in beweging worden gebracht, hetgeen zich daardoor kan ontwikkelen. Als eerbied en bewondering worden gewekt, wordt de wil aangesproken. Door alle leerstof vanuit kunstzinnigheid vorm te geven, geven we de kinderen innerlijke beelden en ontwikkelen zij een rijk gevoelsleven.  Het leerplan van de tweede klas komt uitgebreid aan de orde, om vol goede moed en inspiratie aan het nieuwe schooljaar te kunnen beginnen.

Annemarie Vermeulen, leerkracht op Vrije School Brabant Eindhoven