Klas 6B

515,00

Beschrijving

” Willen worden, steeds een stap vooruit” 

 

Kinderen hebben een sterke wil om te worden, een wil om in hun ontwikkeling telkens weer nieuwe stappen te zetten. Soms klein, soms groot, soms lange tijd wachtend op een volgende beweging.

Het is boeiend om vanuit het perspectief van de tijd, de ontwikkeling, te kijken naar een kind, eenzelfde kind dat zich steeds weer hernieuwt, opnieuw zichzelf herschept.

Heel persoonlijk en ook algemeen.

Elke mens herhaalt in zijn eigen ontwikkeling de geschiedenis van de mensheid, een bewustzijnsgeschiedenis.

Was het Odysseus die Troje verliet en lange tijd moest reizen om zijn thuisland te bereiken, vanuit Troje vluchtte Aeneas om een nieuw thuis, een nieuw land te stichten. Beiden beleefden ze vele avonturen. Avonturen die het beeld zijn van een bewustzijnsontwikkeling. Een ontwikkeling naar een wakker bewustzijn. In het teken van dit bewustzijn plaatsen we vrijwel alle periodes in de zesde klas. Deze ontwikkeling zullen we steeds naast de vormgeving van de periodes plaatsen.

 

De zesdeklasgroep van dit jaar werd te groot. We bieden daarom een tweede groep aan zodat wachtenden deel kunnen nemen. Deze groep wordt geleid door:

 

Paul van Meurs
Onderwijsadviseur bij Gestes