Kleuters A beginners

515,00

Beschrijving

“De wil om te worden: leven met de vraag van het kind”

 

Al spelend, bewegend en ontmoetend ontdekt een kind zijn steeds groter wordende wereld. Jonge kinderen ervaren de wereld allereerst door middel van hun zintuigen. Wat vraagt dat van de inrichting van onze kleuterklassen en van ons aanbod?

Het is van groot belang dat we optimale voorwaarden creëren voor de ontwikkeling van de fantasie, de motoriek, de spraak-/taalontwikkeling, de rekenvoorwaaren en de denkontwikkeling, en natuurlijk de sociaal-emotionele ontwikkeling. Gedurende deze week buigen we ons over onze rol in het vrijespel, in het geleide spel en in het kunstzinnig aanbod voor kleuters.

Ook gaan we aan de slag met het maken van een ochtendspel.

Centraal staan de volgende onderwerpen:

  • wat neemt/schenkt levenskrachten?
  • hoe komt de kleuter aan in zijn /haar fysieke huis.
  • hoe voed je hun veerkracht, hun scheppende vermogens en hun betrokkenheid en eerbied?

Aan de slag dus met spelen, zingen, dansen, ochtendspel, versjes, tafelspel, handgebarenspel en alles wat nog spontaan ter sprake komt.

 

In de middag kun je zelfscheppend aan de slag in het kleuteratelier. Zie hiervoor het stukje van Loïs Eijgenraam.

 

Hanneke van Vliet, voormalig leerkracht vrije basisschool de Zevenster Uden, (gast) docent diverse vrijeschoolopleidingen, coach kleuterleerkrachten