Handwerkles

1.00

Het verplichte/voorgeschreven werkje maken of iets wat je zelf wilt?

Soms (of vaker) worden er tijdens de handwerkles dingen gemaakt, waarvan we niet meer zo goed weten waarom deze in het leerplan zijn opgenomen, en die de leerlingen veel moeite kosten. Hoe komen we tegemoet aan wat leerlingen willen en aankunnen, zonder dat we het doel van het vak uit het oog verliezen?

We zoeken het midden tussen inspanning en ontspanning, tussen plezier hebben en ‘doorzettingsvermogen trainen’. Moet elke leerling hetzelfde maken en zo nee, hoe krijg je dat tijdens een les georganiseerd? Aan de orde komen de aanwijzingen uit het leerplan, vertaald naar zinvolle, eigentijdse werkjes, die we zelf ook maken, en de vakdidactiek. Wie alleen praktisch bezig wil zijn is ook van harte welkom, maar het lesgeven bepaalt wel de opzet van de middag.

Babs van der Schoot, leerkracht middenbouw en textiele werkvormen  Marecollege Leiden

Kijk verder:

Uitverkocht