Vertellen

1.00

Van ziel tot ziel

Naar een verhaal luisteren is als ademen; je ademt het in bij het horen en ’s nachts werken de beelden door als een uitademing. Zo kunnen verhalen deel gaan uitmaken van de identiteit van de luisteraar.

Verhalen maken een beweging van ziel tot ziel. Interesse overbrugt grenzen. Verhalen zijn de krachtige antwoorden op onverschilligheid, isolement en eenzaamheid, omdat in het verhaal zelf de ontmoeting ligt besloten. Iedereen draagt eigen verhalen mee; het is de kunst om drempels weg te nemen en vrij over de woorden te leren beschikken.

Dat gaan we deze week oefenen. Iedereen komt dagelijks aan de beurt. In het begin van de middag proberen we verschillende technische aspecten van de vertelkunst uit. In het tweede deel van de middag verwerken we onze oefeningen, bespreken we de inzichten en helpen we elkaar verhalen te maken. En omdat de ervaring leert dat het fijn is om niet alleen ons hoofd aan te spreken, maken we intussen een vertelsteen van speksteen.

Willen jullie als oefenstof een verhaal uit de vertelstof van dit schooljaar meenemen?

Annechien Wijnbergh, onderwijsadviseur bij BVS-schooladvies

Kijk verder:

Uitverkocht