Pedagogische kunst

Kiezen voor de tussenruimte

Vrijeschoollerarenweek 2023

Van zondagavond 30 juli tot en met vrijdagmiddag 4 augustus 2023.

Inschrijven is mogelijk vanaf 1 mei 2023.

Voor informatie kunt U zich wenden tot info@vrijeschoollerarenweek.nl.