Klas 1 gevorderd

494.00

Hoe kan voor de eerste klasser een vrije ruimte ontstaan om met vreugde en enthousiasme te kunnen leren?

De wereld van de eerste klasser wordt steeds groter; vol verwachting stapt het 6/7 jarige kind vanuit de kleuterwereld deze nieuwe wereld binnen. Op een andere manier dan de kleuter gaat de eerste klasser zich verbinden met de les-en ontwikkelingsstof. Nabootsing, beelden en gewoonten blijven hierin een rol spelen, maar daarnaast o.a. ook bewegend leren, het geheugen, in- en uitademing en het kunstzinnig onderwijs. Hierdoor kan het kind zich verbinden met het vele nieuwe dat hem tegemoet komt: leren lezen, schrijven en rekenen, heemkunde, zingen, (vorm) tekenen, schilderen vanuit een opdracht etc.

Een nieuwe weg tot leren wordt gevonden en tevens wordt een fundament voor de volgende jaren gelegd. Gewoontevorming, een goed gevoel voor autoriteit en het vormen van een sociale groep spelen daarbij een belangrijke rol.

Het streven in deze week is om via informatie, achtergrond, verdieping,  allerlei ideeën en materialen en verschillende werkvormen met betrekking tot de diverse vakken/perioden, maar ook door te ervaren en te doen, een totaaloverzicht te geven van het vrijeschoolonderwijs in de eerste klas.

Annemiek Geertsma, leerkracht De Vrije School Almelo

Kijk verder:

Uitverkocht

Artikelnummer: KLAS-1 GEVORDERD Categorie: Tags: , , , , , ,