Klas 1A Beginners

515,00

Beschrijving

 …..”opdat ik ijverig werken en gretig leren kan”…..

 

Gedurende deze week gaan we ervaren en proeven aan hetgeen er gebeurt in de eerste klas op de vrijeschool; een kennismaking met het vrijeschoolonderwijs en het leerplan van de eerste klas, de omgeving waarbinnen de eerste klasser werkt en leren kan.

Dit doen we aan de hand van de les- en ontwikkelingsstof. Rijke beelden, verwondering, kunstzinnigheid en de rol van de wordende leerkracht staan hierin centraal.

Periode-onderwijs, taal, rekenen, heemkunde, tekenen, vormtekenen, schilderen, muziek en euritmie komen aan de orde; we gaan veel zelf doen. We vullen onze rugzak met beelden en ervaringen, waarmee we na de vakantie in onze klassen aan het werk kunnen gaan.

 

Hendrikje van Dam, leerkracht Vrije School Peelland Helmond