Klas 1A Beginners

515,00

Beschrijving

”De eerste klasser: met vreugde en enthousiasme leren”

Deze groep is vooral bedoeld voor mensen die totaal nieuw zijn in het vrijeschoolonderwijs.

Gedurende deze week gaan we ervaren en proeven wat er gebeurt in de eerste klas op de vrijeschool: een kennismaking met het vrijeschoolonderwijs en het leerplan van de eerste klas.

Dit doen we aan de hand van de les- en ontwikkelingsstof. Beelden, nabootsing, kunstzinnig onderwijs, bewegend leren, gewoontevorming, het vormen van een sociale groep en je rol als leerkracht komen hierbij aan bod. In samenhang met de ontwikkelingsfase van de eerste klasser verkennen we het leerplan: de diverse perioden, leren lezen, schrijven en rekenen, heemkunde, muziek, (vorm)tekenen en schilderen; we gaan veel zelf doen en ervaren.  Je vult je rugzak, waarmee je in het nieuwe schooljaar in jouw klas aan het werk kunt gaan.

Annemiek Geertsma, directeur De Vrije School Almelo en coach Stichting Vrijescholen Athena