De website voor 2024 moet nog worden geupdate

Klas 5B gevorderden

515,00

Nog 6 plekken beschikbaar.

Categorie:

“Het curriculum gaat niet over inhoud die verworven moet worden, maar over manieren om de wereld te ontmoeten”

 

In de vijfde klas is het perspectief veranderd: het is niet meer met je voeten op de grond en in contact met de omgeving, maar vanuit een hoger standpunt met een zicht op ruimte en tijd. De horizon beperkt zich niet meer tot de ruimte, maar breidt zich uit tot een tijd perspectief. Dat biedt ons de mogelijkheid om wereldgericht onderwijs te geven.

Wereldgericht onderwijs gaat niet alleen om het begeleiden van de ontwikkeling van kinderen, maar om het ontsteken van een innerlijk vuur. Het gaat om persoonsvorming (subjectificatie) en dat is een taak, die alleen via het leren, in de ontmoeting met de wereld kan plaatsvinden met als doel, iemand te zijn.

We brengen het ik van de leerling in het spel door een deur naar de wereld open te zetten en hem te verleiden, daar in te stappen. We geven het kind de school als vrijplaats om de wereld te ontmoeten en te werken aan de vraag, wat het betekent om een ik te zijn in de wereld. Daarin geven we het kind de kans om de wilsontwikkeling in de ontmoeting met de wereld te realiseren.

Frans Schobbe is vrijeschoolleerkracht met veertig jaar ervaring, zelfstandig onderwijsonderzoeker, auteur, coach, trainer en oprichter van de Vavoo (Vrije academie voor ouders en opvoeders)