Klas 5B gevorderden

515,00

Nog 6 plekken beschikbaar.

Beschrijving

“Een elfjarige lijkt op een Griek uit de klassieke oudheid”

 

Een vijfde klasser straalt evenwicht uit, zowel in fysiek als in geestelijk opzicht.

Nadat in de vierde klas de scheiding tussen ‘ik’ en ‘de wereld’ bij veel kinderen voor onrust zorgde, keert in de loop van de vijfde klas over het algemeen de rust en harmonie weer terug. Het vermogen om meer onbevangen en objectief naar de wereld te kijken, is gegroeid. Het intuïtieve weten zal steeds meer wijken voor het zelfstandig denken. De mythologische mens wordt steeds meer aardeburger.   Als rode draad door deze week zullen de sociale ontwikkeling, een open hart, het belang van het beeld/verhaal en hoe we kinderen daadwerkelijk en socratisch in verbinding kunnen brengen met de wereld om hen heen, centraal staan. De interesse voor de omgeving bij de vijfde klasser sluit o.a. aan bij de vakken mensheidsgeschiedenis, aardrijkskunde en plantkunde. Wat kan de lesstof van klas 5 bijdragen aan een evenwichtige ontwikkeling? En wat zijn dan ingrediënten om betekenisvolle lessen te ontwerpen? Hoe bereiden we ons, met achtergronden van diverse vakken, voor op een vijfde klas? Laten we hierover van gedachten wisselen, samen aan het werk gaan en elkaar inspireren!

Edith Brink, teken- en schilderdocent op de Tekenschool, ex-leerkracht, docent Hogeschool Leiden