De website voor 2024 moet nog worden geupdate

Kleuters B beginners

515,00

Deze klas is uitverkocht.
Je kunt je aanmelden op de wachtrij. Er staan op dit moment 0 personen in de wachtrij.

Categorie:

“De kleuter als willend wezen”

Voor het jonge kind is een gevoel van geliefd zijn, vertrouwen en geborgenheid essentieel. Het zijn voorwaarden om te kunnen groeien en zich te kunnen ontwikkelen. Vanuit de nabootsingskrachten, die het kind op deze leeftijd met zich meebrengt, kunnen we het kind helpen en stimuleren in deze ontwikkeling, zodat het eigen lichaam een thuis wordt en de wereld vanuit fantasie en beleving verkend kan worden.

Hoe kunnen we ons onderwijs in de kleuterklas zo inrichten, dat het de kinderen dient?

We gaan in deze week samen aan de slag met onderwerpen als: ritme en regelmaat, een ademende indeling van de ochtend, het vrije spel,  sprookjes, tafelspelen en het uitvoeren en maken van ochtendspelen, kringspelen, liedjes en handgebarenspelen. Tevens zullen we ons verdiepen in de antroposofie, die hieraan ten grondslag ligt.

We sluiten af met een goed gevulde rugzak, om vol vertrouwen en inspiratie dit prachtige onderwijs vorm te gaan geven.

Hanneke van der Velden, Kleuterleerkracht vrijeschool Tiliander, Tilburg