Tekenen

0,00

Beschrijving

 “Tussen Kleur, vorm en lijn”

In de onderbouw van de vrijescholen nemen de beeldende vakken een belangrijke plaats in. Vooral het schilder- en het vormtekenonderwijs hebben een vaste plaats gekregen in het rooster. Het tekenonderwijs vraagt eveneens om een dergelijke plaats.

Het vormgeven van het tekenonderwijs vraagt om drie bewegingen, waarmee de wereld in beeld, beweging en stemming kan worden gebracht:

  • via kleur tot stemming en beleving komen
  • vanuit de beweging tekenen naar lijn en geste
  • tekenen van vlakken, vormen en voorstellingen

Drie bewegingen die, je als leerkracht kunt oefenen.

Al doende krijgt men dan een beeld van de weg, die gegaan kan worden om kinderen te brengen tot het basaal afbeelden van de wereld.

Deze middaggroep wil een aanzet zijn tot deze oefenweg.

 

Graag meenemen: Kleurpotloden, Stockmarblokjes en staafjes en filiakrijt.

Paul van Meurs, adviseur bij Gestes, onderwijs als kunst, kunst in het onderwijs