Vormtekenen beginners

0,00

Beschrijving

‘Vormtekenen stimuleert de innerlijke beweeglijkheid, zoekend naar de tussenruimte’

 

Tekenend en bewegend zullen we het vormtekenen volgens het leerplan van klas 1 t/m 6 ontdekken.

Vanuit de oervormen gaan we o.a. naar meer complexe vormen, spiegelvormen, vlechtvormen, ruimtelijke vormen en de ‘handmatige’ meetkunde, het geometrisch vormtekenen. We onderzoeken werkwijzen en materialen en zullen ook kijken hoe we het vormtekenen kunnen toepassen/integreren binnen het schrijf- en taalonderwijs, het rekenen, de jaarfeesten en perioden als heemkunde, geschiedenis, aardrijkskunde en plantkunde.

We zullen deze week proberen vertrouwen te krijgen in de eigen vaardigheid, om vanuit die kracht en met plezier met de kinderen in de klas aan het werk te gaan.

Annemiek Geertsma, directeur De Vrije School Almelo en coach Stichting Vrijescholen Athena
Ageeth Vreeman, leerkracht Widar Vrijeschool Meppel en Groningen 1992-2022