Klas 4A beginners

515,00

Nog 8 plekken beschikbaar.

Beschrijving

“Tussenruimte ‘lonkt’ voor een vierde klasser”

 

Een vierde klasser weet overal feilloos de tussenruimte op te zoeken en deze als eerste te bespelen. Ga je mee als leerkracht? Bespelen ze jouw grenzen of zet je dit dankbaar in, om samen nieuwe wegen te bewandelen en kwaliteiten van kinderen verder te ontwikkelen?  Goed om je daarvan bewust te zijn als je met een vierde klas begint.    Nieuwsgierig en vol verwondering zullen zij luisteren naar verhalen over goden en reuzen: “In oertijd was het dat Ymir leefde”.   Ze staan te popelen om steeds meer in canon te mogen zingen: de eenheid van het lied wordt verdeeld in meerstemmigheid. Ze merken zelf dat hun verhouding tot de wereld anders is geworden. Geweldige perioden breuken, aardrijkskunde en mens- en dierkunde gaan hen daarbij ondersteunen: nieuwe rijkdom alom!  We zullen deze week zorgen voor overzicht, indeling, diverse werkvormen delen en vooral zélf ervaren: tools en handreikingen om in het nieuwe schooljaar zélf mee aan de slag te gaan met een ‘goed’ gevulde rugzak. Mócht je een fluit hebben, neem ‘m mee.

Aline van Willigen, leerkracht Vrijeschool De Vuurvogel te Ede