Klas 4A beginners

515,00

Nog 14 plekken beschikbaar.

Categorie:

“Uit vele richtingen zijn wij gekomen”

 

Een vierde klasser heeft vele vragen. Het ‘ík’ begint zich te roeren. Een spannende tijd. De leerlingen beginnen het verschil tussen binnen- en buitenwereld te voelen. Begrippen komen binnen als je een beroep doet op gevoel en wil. Kunnen we vlammend enthousiasme aanwakkeren om ze écht te interesseren en we een basis, als bron voor levenslang leren, mee te geven?

Nieuwsgierig en vol verwondering zullen zij luisteren naar verhalen over goden en reuzen: ‘In oertijd was het dat Ymir leefde.’

Ze staan te popelen om steeds meer in canon te mogen zingen: de eenheid van het lied wordt verdeeld in meerstemmigheid. Ze merken zelf dat hun verhouding tot de wereld anders is geworden. Perioden breuken, aardrijkskunde, mens en dierkunde gaan hen daarbij ondersteunen: nieuwe rijkdom alom!

We zullen deze week zorgen voor overzicht, indeling, diverse werkvormen delen en vooral zélf ervaren: tools en handreikingen om in het nieuwe schooljaar zélf mee aan de slag te gaan, met een ‘goed’ gevulde rugzak. Mócht je een fluit hebben, neem ‘m mee.

Aline van Willigen, leerkracht Vrijeschool De Vuurvogel te Ede