Kleuters A beginners

515,00

Beschrijving

“Kinderen die leven binnen een omgeving, waar liefde en warmte is en waar goede voorbeelden zijn om na te bootsen, bevinden zich in hun element”

Rudolf Steiner

Het jonge kind kan zijn volle mogelijkheden tot ontwikkeling laten komen in een omgeving, waarin het ontspannen mag spelen, zijn fantasie de vrije ruimte mag geven, zich geliefd en omhuld voelt en gericht begeleid wordt op zijn/haar levenspad. Wat heeft de vrijeschoolkleuterleerkracht te verzorgen aan groei- en ontwikkelkracht? Welke basisbeginselen van de antroposofie en ten aanzien van de leeftijdsfase van het jonge kind behoren in de rugzak van de pedagoog? Welke tools zet je in?

We gaan terug naar de basis, om aan het eind van deze week vol vertrouwen, inzicht en vaardigheden het werkveld (weer) in te stappen. We behandelen onderwerpen als de onderste 4 zintuigen, de nabootsingskracht, de verantwoording ten opzichte van onderwijsdoelen, het gedifferentieerde aanbod in de klas, het spelend leren en wat al niet meer.

Gedurende de ochtend gaan we ademend werken door de theorie te verbinden met de praktijk; we gaan dus spelen: handgebarenspelen, tafelspelen, ochtendspelen, zintuigspelen en kringspelen. We zullen werken met spelen ter inspiratie, maar stappen ook in het eigen ontwerpproces van nieuwe spelen.

Anne Jetten, voormalig kleuterleerkracht Vrijeschool Utrecht, docent kleuterpedagogiek op de Vrijeschool Pabo van Hogeschool Leiden,  coach van (startende) leerkrachten.