Klas 4B gevorderden

515,00

Nog 1 plek beschikbaar.

Beschrijving

“In het midden der ruimte was, bij aanvang van de tijd, een grote afgrond, genoemd Ginnunga-gap, welker dipte geen oog kon peilen,
daar zij in voortdurende schemering was gehuld

 

In de Edda gaat de lichtglanzende wereld verloren. Verhalen klinken van helden en Goden die strijdend ten onder gaan, die te maken krijgen met hun tekortkomingen, waarbij gevochten wordt met de kracht van reuzen, dwergen, draken en wolven. Het kind in de vierde klas kan gevoelens van angst en onzekerheid sterk beleven. Het bewustzijn voor de buitenwereld wordt groter. De vierdeklasser kijkt met meer afstand en daar ontstaat ruimte voor het voelen. Dat is mooi en ook lastig en spannend. Steiner sprak over ‘de overgangsperiode des levens’ en gaf ons het beeld van een rivier die verzandt, die op een andere plek weer opduikt om verder te stromen. Wat is het eigenlijk, dat verzandt? En welke vraag stelt het kind aan ons als opvoeders?  Tijdens de lerarenweek zullen we ons verdiepen in de relatie tussen de menskundige achtergronden en de aanknopingspunten in het leerplan. We duiken in de verhalen, zullen kunstzinnig werken en bereiden ons ook praktisch voor op al het moois, waar we in de vierde klas mee werken.

Japer Postema, leerkracht Vrijeschool Kairos