Schilderen beginners

0,00

Beschrijving

“De tussenruimte bij het schilderen”

 

Kleuren schilderen met waterverf op vochtig papier sluit aan bij de kinderleeftijd, omdat deze manier van schilderen zo dicht mogelijk bij de levensprocessen van groei en bloei staat. Het zien ontstaan van kleuren op het papier maakt, dat je innerlijk actief wordt en daardoor in een levend proces komt. De ziel wordt hierdoor aangesproken en meebewogen. Dit schenkt levensvreugde en werkt als helend element in ons innerlijk. Ook ons bewustzijn ondergaat dit en door goed leren waar te nemen bereiden we ons voor, om op latere leeftijd zo genuanceerd mogelijk te leren oordelen. Dit proces is in feite “goud” voor de kinderen.

De volgende dag (de nacht is wijzer dan de dag) zullen we terugblikken en aanvullen, zodat de schilderopdrachten in een nieuw licht kunnen komen te staan. Schilderen in kleurvlakken helpt je, om niet te snel in het tekengebied te komen. Iedere leeftijdsgroep heeft weer andere invalshoeken, die in het schilderleerplan aan de orde komen. Voor de leraar is het van belang dat hij/zij bewustzijn ontwikkelt ten aanzien van de werking van de kleuren. Dit maakt dat je leert spreken over de “binnenkant” van de kleuren. Dat leidt weer tot de juiste pedagogische aanpak tijdens de lessen. De kinderen raken dan ook innerlijk bewogen en gaan mee op die weg. Door deel te nemen aan deze werkgroep leren we kleuren zien als levende processen.

Organisatie van de lessen, pedagogische onderbouwing en tips om je voor te bereiden komen zeker aan de orde.

 

Tip: neem een koker mee om de werkstukken veilig te vervoeren!

 

Hans van der Ham, docent schilderen